Gällande kurser med start mars/början av april

På grund av den senaste tidens oroligheter med corona-viruset har det beslutats att kurser med start i mars/början av april kommer att ställas in eller starta senare.

Den fria träningen på onsdagar är fortfarande öppen för de som vill. Framöver, då vi kommer att ha få eller inga kurser igång, finns det även möjlighet att träna på klubben andra dagar i veckan.