Träning på klubben

Under rådande omständigheter med covid -19 kommer vi inte ha nystarter av kurser under våren. Du får gärna träna på klubben men tänk på att vi inte kan vara fler än tio personer samtidigt utomhus på området (det inkluderar de som endast följer med men inte tränar hund) som inte har rest från andra delar av landet eller från utlandet. För mer information och SBK:s riktlinjer se här: https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/ .