Medlemsmöte i maj – inställt

P.g.a. de rådande omständigheterna just nu kommer det planerade medlemsmötet som skulle varit den 13 maj att ställas in. Vi hoppas att situationen har lättat till oktober och får se er alla till höstens medlemsmöte den 21 oktober istället!