Info från valberedningen

Valberedningen önskar få förslag på personer som skall arbeta i styrelsen för klubben 2021 och driva Höör BK framåt i SBK:s anda tillsammans med medlemmarna. Den du föreslår skall vara tillfrågad, vill personen veta vad det innebär att arbeta i styrelsen kan vederbörande kontakta någon av oss i Valberedningen eller läsa på SBK:s hemsida under organisation.

Ett preliminärt förslag från valberedningen ska presenteras för medlemmar i ett tidigare skede inför årsmötet, innan ett utsatt datum. Medlemmar/delegater kan nominera ytterligare kandidater genom att skicka dem till styrelsen, innan ett utsatt datum. Styrelsen ska skicka lista på ev. inkomna kandidater vidare till valberedningen, innan ett utsatt datum. Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Valberedningen skickar sitt slutliga förslag till styrelsen inför årsmötet, innan ett utsatt datum, senast den 15 december detta året. Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna/delegaterna inför årsmötet vilket ska ske senast den 15 november.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag. Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Om du har frågor, funderingar eller vill nominera någon till nästa års styrelse kan du kontakta valberedningen. Vi som sitter i valberedningen är Mikael Bonder, Amanda Palm och Ulf Danielsson.