Information om årsmöte 2021

Styrelsen har beslutat att inte genomföra årsmötet som planerat i februari 2021. Vi kan inte genomföra ett fysiskt årsmöte pga restriktionerna gällande Covid-19. Alternativ med Zoom eller andra typer av digitala möten riskerar utesluta medlemmar, vilket gör att vi hellre ser våren an och hoppas på lättnader för möjligheten att genomföra ett fysiskt årsmöte.

SKK/SBK har beslutat om flera dispenser från gällande stadgar vilket ger lokalklubbar möjlighet att flytta fram ordinarie årsmöte till 2022. Mer information hittar du här.

Detta innebär att styrelsen i Höör bk kommer senast den 15 maj 2021 besluta om att genomföra årsmötet senast den 30 juni 2021 eller skjuta upp mötet till 2022. Kallelse till ev årsmöte 2021 kommer skickas ut senast 21 dagar före mötet. Sittande styrelses mandatperiod förlängs automatiskt till dess att nytt årsmöte hålls.