Bli medlem

Välkommen till Höörs brukshundklubb! Är du intresserad av att bli medlem hos oss så fyller du i formuläret nedan och betalar sedan in avgiften till Höör brukshundklubb, bankgironummer 292-0569.

Avgifter:
Helmedlem 550 kr
Del- och familjemedlem 150 kr.

Ordinarie medlem: ordinarie medlem (helmedlem) betalar förbundsavgift och lokal avgift.

Delmedlemskap: är du redan är medlem i annan SBK ansluten ras*/bruksklubb, dvs betalar både förbundsavgift och lokalavgift till en annan klubb.

Familjemedlemskap: familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar (i medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).