Information om årsmöte 2021

Styrelsen har beslutat att inte genomföra årsmötet som planerat i februari 2021. Vi kan inte genomföra ett fysiskt årsmöte pga restriktionerna gällande Covid-19. Alternativ med Zoom eller andra typer av digitala möten riskerar utesluta medlemmar, vilket gör att vi hellre ser våren an och hoppas på lättnader för möjligheten att genomföra ett fysiskt årsmöte. SKK/SBK har beslutat om Läs mer…