Medlemsmöte 2020

För att närvara vid medlemsmötet behöver du anmäla dig. Du behöver också ha tillgång till dator och internet då medlemsmötet sker online via zoom denna gång. Anmälan sker till Pernilla Honoré ordforande@hoorbk.se senast den 19 oktober. Vi hoppas få se många av er på medlemsmötet!

Medlemsmöte i maj – inställt

P.g.a. de rådande omständigheterna just nu kommer det planerade medlemsmötet som skulle varit den 13 maj att ställas in. Vi hoppas att situationen har lättat till oktober och får se er alla till höstens medlemsmöte den 21 oktober istället!