Information om årsmöte

Styrelsen har p.g.a. de nuvarande restriktionerna beslutat att skjuta upp nästa årsmöte till nästa år 2022.

SKK/SBK har beslutat om flera dispenser från gällande stadgar vilket ger lokalklubbar möjlighet att flytta fram ordinarie årsmöte till 2022. Mer information hittar du här.