Valberedningen meddelar

Till medlemmar i Höör brukshundklubb

Här följer valberedningens preliminära förslag på kandidater att väljas på vårt årsmöte 2022-02-24.

Styrelse
Ordförande: Christel Persson Pinon
V. ordförande: Carina Bojertz
Sekreterare: Annika Jönsson
Kassör: Eva-Lena Bonder
Ledamot: Åsa Jarl
Ledamot: Irene Willadsen
Ledamot: Julia Håkansson
Suppleant: Linda Hintz
Suppleant: Camilla Olsson

Revisorer
Revisor: Jonas Öhrn, sammankallande
Revisor: Gertrud Ottosson
Revisorssuppleant: Förslag saknas

Nu kan varje medlem nominera fler kandidater till dessa poster.

Ett par saker att tänka på:
# En nominering måste vara riktad till ett speciellt uppdrag. Det går inte att nominera generellt till exempel ”till styrelsen”.
# Du får som medlem bara nominera din kandidat till en förtroendepost.
# Du kan förstås nominera flera kandidater till andra poster.
# Någon annan medlem kan förstås nominera din kandidat till en annan post.
# Det är tillåtet att nominera sig själv.
# Nomineringar ska sändas till styrelsen och var hos den senast 15 december.

När nomineringsperioden är slut kommer valberedningen att arbeta fram sitt slutliga förslag. Det kommer att finnas i årsmöteshandlingarna och presenteras på årsmötet. Alla nominerade kandidater kommer att vara valbara av årsmötet.

Höör 2021-11-15
Valberedningen