Kallelse årsmöte

Årsmötet kommer äga rum den 28 februari 2022.

Tid: 18:30

Plats: återkommer vi med (vi behöver veta hur många som kommer för att ha en tillräckligt stor lokal och veta hur många mackor vi ska beställa)

Anmälan om närvaro på till: ordforande@hoorbk.se

Vi hoppas att så många som möjligt vill komma och att vi KAN träffas. OM restriktionerna ändras träffas vi på nätet. Då kommer röstningen att genomföras med hjälp av 2 oberoende personer.

Med vänlig hälsning

Styrelsen