Kursavgifter

Vi har höjt priserna något och lagt oss mer enligt gängse priser som andra klubbar har. Kostnaderna för el och annat höjs och vi följer efter för att säkra klubbens framtid och även ge oss möjligheter till att underhålla klubben på ett bra sätt. Pensionärer har som tidigare 100 kr rabatt.

Ny priser för kurser:

  • 1200 kr
  • 1400 kr om kursen hålls av avtalsinstruktör

Mvh Styrelsen