Valberedningens förslag 2023

Ordförande: Christel Persson Pinon (1 år)
Vice ordf:      Åsa Jarl (1 år fyllnadsval)
Sekreterare: Annika Jönsson (2år)
Kassör:          Gunilla Green (1år fyllnadsval)
Ledamot:       Irene Willadsen (1år)
Ledamot:       Camilla Olsson (1år)
Ledamot:       Vakant (2 år)

Suppleant:     Linda Hintz (1år)
Suppleant:     Vakant (2 år)

Revisor:           Jonas Örn
Revisor suppl: vakant

Från 15/11-22 är det öppet för nomineringar fram tills den 15/12. Då lämnas nomineringarna över till valberedningen och de slutför sitt förslag inför årsmötet.

Maila till: ordforande@hoorbk.se

Är du intresserad av att vara med och utveckla klubben? Vet du någon lämplig? För att nomineras ska personen vara tillfrågad och ha tackat ja till nomineringen. Skicka nomineringen med en kort presentation och foto så sammanställs detta i för slutligt utskick.

Välkomna
Valberedningen och Styrelsen