Valberedningens arbete och förslag

Efter att ha intervjuat de flesta av styrelsens medlemmar (alla har inte velat vara med på intervju) så har valberedningens fortsatta ambition varit att i så stor utsträckning som möjligt behålla nuvarande styrelse. Detta för att styrelsen ska ges möjlighet att fortsätta sitt pågående arbete med den vision man har

En person meddelade redan tidigt att man inte ställer upp för omval, och under arbetets gång under hösten har vice ordförande samt kassör valt att lämna sina uppdrag i förtid. Därmed föreslås nya namn till dessa poster genom fyllnadsval. Vi har utgått från föreningens stadgar.

Valberedningens förslag till styrelse:

Ordförande Christel Persson Pinon 1 år

Vice ordförande Åsa Jarl 1 år (fyllnadsval)

Sekreterare Annika Jönsson kvarstår

Kassör Gunilla Green 1 år (fyllnadsval)

Ledamot Agnes Svärd 2 år

Ledamot Irene Willadsen kvarstår

Ledamot Camilla Olsson kvarstår

Suppleant Linda Hintz kvarstår

Suppleant My Herstedt 2 år

Revisor Jonas Örn kvarstår

Revisorsuppleant Kristina Egumenovska 2 år

Valberedning:

Sammankallande Omval

Suppleant Lena Bergström kvarstår

Suppleant Mia Reiskog kvarstår