Medlemsmöte 9/12 KL 13.00  

                    VÄLKOMNA TILL KLUBBSTUGAN!

                 

                                  

                                          Dagordning 

Mötets öppnande 

Val av mötesordförande 

3  Val av mötessekreterare 

4 Val av justeringspersoner 

5 Godkännande av dagordning 

6 Godkännande av medlemsmötesprotokoll 

7 Rapport från styrelsen  

a)ordförande 

b)kassör 

8 Övriga frågor 

Nästa möte 

10  Mötet avslutas