Valberedningens förslag till styrelse 2024

(2023-11-27)

Ordförande: Christel Pion Persson / ordforande@hoorbk.se (1 år)

Vice ordförande:…………………………………………………………………..

Sekreterare: Annika Jönsson / sekreterare@hoorbk.se (2år)

Kassör: Gunilla Green / kassor@hoorbk.se (2 år)

Ledamot: Lena Lang / lenga.57@gmail.com (nyval 2år)

Ledamot: …………………………………………………………………….

Ledamot: …………………………………………………………………….

Suppleant 1: Josefin Wahlqvist/ josefin.wahlqvist@hotmail.com (nyval 1 år)

Suppleant 2: ………………………………………………………………………….

Revisor: Eva-Lena Bonder e-l.bonder@telia.com

Revisor: Jonas Öhrn / jonas@bernoulli.se

Revisor suppleant: ………………………………………………

Valberedning 3 pers. väljs vid årsmötet