Valberedningens förslag styrelse 2024 

(2024-02-11)

Ordförande:     Christel Pion Persson / ordforande@hoorbk.se (1 år)

Vice ordförande Lena Lang / lenga.57@gmail.com (nyval 2 år)

Sekreterare:  Annika Jönsson / sekreterare@hoorbk.se  (2år)

Kassör: Gunilla Green / kassor@hoorbk.se (2 år)    

Ledamot: Johanna Sällberg/ (nyval 1år)

Ledamot: Karin Lithner Wedelin karinwedelin@gmail.com(nyval 1 år)

Ledamot

Suppleant 1: Josefin Wahlqvist/josefin.wahlqvist@hotmail.com (nyval 1 år)

Suppleant 2: Pernilla Falk/ pernilla@fourfold.se (nyval 1 år)

Revisor: Eva-Lena Bonder/ e-l.bonder@telia.com (1 år)

Revisor: Jonas Öhrn /jonas@bernoulli.se (1 år)

Revisor suppleant:

Valberedning 3 pers. väljs vid årsmötet