Instruktörer

Instruktörer
Välkommen att kontakta oss!

Instruktörer:
Anders Engman      0733-50 92 14
Annika Jönsson       0732-30 40 25
Börje Lindh              0706-41 91 47
Carina Boijertz        0733-31 81 43
Eva-Lena Bonder    0705-81 47 19
Mikael Bonder         0703-50 59 08
Pernilla Honoré       0413-218 98
Tina Ekman              0709-62 50 92
Henriette Hertz-Pedersen
Heidi Czajka

Instruktör agility:
Ingrid Nilsson          0413-212 67