Barometern

Allmänna regler för deltagande i Barometern.

Endast svenska officiella tävlingar och mästerskap är poänggivande. Föraren ska vara medlem i Höör BK och tävla för denna. Undantag Nosework där du även får tävla för Svenska Noseworkklubben, SNWK (annars har man ingen chans att komma med på tävlingar, då medlemmar i arrangerande klubb har förtur). Arrangeras NW-tävlingen av annan än SNWK så tävla för Höör BK.

Resultatet räknas per ekipage. Resultatblankett finns i pärmen under anslagstavlan. Resultatet läggs i postlådan vid resultattavlan senast 1 mån efter tävling, utom tävlingar i december som är inlämnig senast 15 januari. Har du ingen tagg och svårt att hinna inom en månad så går det bra att mejla resultatet till bittan.sjokvist@gmail.com. Skriv barometern i ämnesraden. Resultatet ska dock ändå läggas i lådan snarast. Första gången resultatet lämnas in ska även hundens registreringsnummer alt. tävlingslicensnummer, hundens registrerade namn samt tilltalsnamn anges. Även mejl samt telenummer till föraren.

Det ekipage som erhåller högst poäng i vardera barometer blir korad som klubbmästare på årsmötet i februari. Poängräkning och regler för respektive barometer finner du nedan.

Reglerna för respektive gren kan du läsa mer om nedan:  OBS! OBS! Dessa är de gamla reglerna, de nya kommer att komma upp på den nya hemsidan. Har ni frågor kring reglerna vänligen kontakta Bittan Sjökvist på bittan.sjokvist@gmail.com

Agility + Agility Ungdom

Bruks

Lydnad

Rallylydnad

Nose work