Barometern

När du har varit ute och tävlat vill vi ha in resultaten så fort som möjligt. Då kan vi uppdatera våra barometrar kontinuerligt under hela året. Lämna en kopia på tävlingsprotokollet i postlådan, som hänger inne på klubben. Resultaten från tävling skall lämnas in omgående, dock senast 1 månad efter genomförd tävling. Sista inlämningsdag för året är den 20 december, det år ni tävlat. Om du inte har möjlighet att lämna det i hennes fack i tid kan du skicka ett mejl till barometern384@gmail.com där du anger förare, hund, tävlingsplats, gren samt resultat.

Agilityresultaten ska redovisas på särskild lapp som finns i klubbstugan.

Det ekipage som erhåller högst poäng i vardera barometer blir korad som klubbmästare på årsmötet i februari. Poängräkning och regler för respektive barometer finner du nedan.

Reglerna för respektive gren kan du läsa mer om nedan: 

Agility + Agility Ungdom

Bruks

Lydnad

Rallylydnad

Nose work