Information från styrelsen

Valberedningens förslag styrelse 2024 

(2024-02-11) Ordförande:     Christel Pion Persson / ordforande@hoorbk.se (1 år) Vice ordförande Lena Lang / lenga.57@gmail.com (nyval 2 år) Sekreterare:  Annika Jönsson / sekreterare@hoorbk.se  (2år) Kassör: Gunilla Green / kassor@hoorbk.se (2 år)     Ledamot: Johanna Sällberg/ (nyval 1år) Ledamot: Karin Lithner Wedelin / karinwedelin@gmail.com(nyval 1 år) Ledamot:  Suppleant 1: Josefin Wahlqvist/josefin.wahlqvist@hotmail.com (nyval 1 år) Suppleant 2: Pernilla Falk/ pernilla@fourfold.se (nyval 1 år) Revisor: Eva-Lena Bonder/ e-l.bonder@telia.com (1 år) Revisor: Jonas ÖhrnContinue reading

Information från styrelsen

Valberedningens förslag till styrelse 2024

(2023-11-27) Ordförande: Christel Pion Persson / ordforande@hoorbk.se (1 år) Vice ordförande:………………………………………………………………….. Sekreterare: Annika Jönsson / sekreterare@hoorbk.se (2år) Kassör: Gunilla Green / kassor@hoorbk.se (2 år) Ledamot: Lena Lang / lenga.57@gmail.com (nyval 2år) Ledamot: ……………………………………………………………………. Ledamot: …………………………………………………………………….Continue reading