Träningsgrupper

Vi har flera aktiva träningsgrupper inom Höör brukshundklubb. Är du intresserad av att gå med i en träningsgrupp finner du kontaktpersonerna till respektive grupp nedan.

För att vara med i en träningsgrupp måste du vara medlem i Höör brukshundklubb, utöver det tas ingen avgift ut. Varje träningsgrupp har en kontaktperson som håller ihop gruppen men det finns ingen instruktör. Alla hjälps åt med både sin egen och varandras träning enligt det upplägg som gruppen gemensamt kommer överens om. Det förväntas också av medlemmarna i en träningsgrupp att hjälpa till på klubbens tävlingar under året.

BRUKSLYDNAD

Träningsgrupp i Brukslydnad.
Kontaktperson: Christel Persson Pinon

RALLYLYDNAD

Träningsgrupp i Rallylydnad.
Kontaktperson: Annika Jönsson

SPÅR

Träningsgrupp i Spår.
Kontaktperson: Linda Hintz, lindahintz66@hotmail.com

AGILITY

Träningsgrupp i Agility.
Kontaktperson:

SPECIALSÖK

Träningsgrupp i Specialsök.
Kontaktperson: Annika Jönsson

NOSE WORK

Träningsgrupp i Nose Work
Kontaktperson: Linda Hintz, lindahintz@hotmail.com

IGP

Träningsgrupp IGP

Det finns i dagsläget ingen träningsgrupp i IGP.

SÖK

Träningsgrupp Sök.
Det finns i dagsläget ingen aktiv träningsgrupp i sök.