Valberedningen meddelar

Till medlemmar i Höör brukshundklubb Här följer valberedningens preliminära förslag på kandidater att väljas på vårt årsmöte 2022-02-24. Styrelse Ordförande: Christel Persson Pinon V. ordförande: Carina Bojertz Sekreterare: Annika Jönsson Kassör: Eva-Lena Bonder Ledamot: Åsa Jarl Ledamot: Irene Willadsen Ledamot: Julia Håkansson Suppleant: Linda Hintz Suppleant: Camilla Olsson Revisorer Revisor: Jonas Öhrn, sammankallande Revisor: Gertrud Läs mer…