Förbättringsarbete på klubben

Vi håller på att rusta upp staketet kring klubben samt ska bygga ny inbyggnad. Då det är ett omfattande arbete tar vi gärna hjälp av er medlemmar. Har ni en stund över får ni gärna se om ni hade kunnat göra en mindre insats. Ta med lite verktyg och hugg in!

Förbättringar:

  • Plankor på befintligt staket ska skruvas ner, med första fokus omkring klubbstugan
  • Stolpar ska synas, dåliga stolpar ska bytas
  • Nya plankor ska skruvas på befintliga/nya stolpar
  • Träbänkar i kanten på apellplanen ska ses över och ev. renoveras
  • Stolpar ska slås ner för vår nya inhägnad (vi inväntar att elkabel ska dras ut, sedan kommer vi markera var planen ska vara med sprayfärg)
  • Gamla plankor/stolpar ska köras till tippen

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få! Ha en härlig sommar!