Författare: admin

Information från styrelsen

Valberedningens förslag 2023

Ordförande: Christel Persson Pinon (1 år)Vice ordf:      Åsa Jarl (1 år fyllnadsval)Sekreterare: Annika Jönsson (2år)Kassör:          Gunilla Green (1år fyllnadsval)Ledamot:       Irene Willadsen (1år)Ledamot:       Camilla Olsson (1år)Ledamot:       Vakant (2 år) Suppleant:     Linda Hintz (1år)Suppleant:     Vakant (2 år)Continue reading